Frýdecko-místecký exekutor požadoval po advokátovi údaje o soudních nebo správních řízeních, ve kterých vystupoval jeho klient. Zajímalo ho také, zda muž podával přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení nebo zda uzavíral splátkové kalendáře. Oháněl se přitom tím, že na podobné informace má podle exekučního řádu údajně nárok.

Když advokát pomoc odmítl, stěžoval si na něj exekutor u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který jej potrestal pořádkovou pokutou 500 korun. ÚS postup justice odmítl.

„V konečném důsledku by totiž byl advokát v případě účasti jeho klienta, coby povinného v exekučním řízení, na výzvu soudního exekutora povinen sdělit veškeré informace související se zastupováním klienta v naprosto odlišných, třeba i zcela nesouvisejících řízeních. Vyřčení souhlasu s uvedeným závěrem by do budoucna naprosto popřelo smysl existence povinnosti advokáta k mlčenlivosti,“ vysvětlila verdikt mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.