Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další důkaz,že rozkrádání majetku nezúčastněných osob je lumpárna !

16. 6. 2011

 Právní téma JUDIKÁT – DOPAD ROZHODČÍ SMLOUVY NA RUČITELE

V praxi se lze zejména u neprávníků poměrně často setkat s mylným přesvědčením, že rozhodčí smlouva uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem se automaticky vztahuje i na ručitele, zejména pokud je ručitelské prohlášení součástí hlavní smlouvy. Skutečnost, že tento názor není správný, je vyjádřena i v poměrně novém rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 23. února 2011, vydaném pod sp. zn. 23 Cdo 111/2009.

Soud zde dospěl k závěru, že „rozhodčí doložka nedopadá na takové právní vztahy, jejichž subjektem jsou třetí osoby, které s vedením rozhodčího řízení nevyslovily souhlas“, přičemž „spor mezi ručitelem a věřitelem by bylo možné rozhodovat v rozhodčím řízení pouze v případě, že by ručitel a věřitel projevili vlastní vůli přenést pravomoc o rozhodování sporu mezi nimi do rozhodčího řízení, ať už v rozhodčí doložce v ručitelském prohlášení nebo jiným způsobem“.

Z výše uvedeného vyplývá, že formulaci rozhodčích doložek je třeba zejména v trojstranných právních vztazích věnovat zvýšenou pozornost. Např. znění „smluvní strany se dohodly…, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení“ nemusí vždy (s ohledem na formulaci hlavní smlouvy) pokrývat všechny účastníky trojstranného právního vztahu. A to třeba v situaci, kdy v hlavní smlouvě jsou jako smluvní strany definováni a uváděni pouze dlužník a věřitel, přičemž ručitel je definován a uváděn jako vedlejší účastník.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář